Преминете към съдържанието

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ

Осъзнавайки проблемите, заложени в модата днес, Yves Salomon дава приоритет на проследимостта, както и на опазването на околната среда в производствения процес.

ПАКТ ЗА РЕСУРСИ

По отношение на своите изделия, изработени от кожа, Yves Salomon пое нови ангажименти през януари 2020 г. за:1. НАМАЛЕТЕ производството на животинска козина драстично


2. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО съществуващи кожи


3. РЕЦИКЛИРАЙТЕ или upcycle


4. ПОСТИГНЕТЕ пълна прозрачност по отношение на производството на животински кожи


5. БОЙКОТ ферми за кожи, които не отговарят на разпоредбите за хуманно отношение към животните


6. ДОПРИНЕСЕТЕ за защита на застрашените видове


7. УКРЕПВАНЕ нашата работа с местните общности, за които козината представлява жизненоважен източник на доходи


8. ОСИГУРЕТЕ че всяка кожа, произведена съгласно Пакта за ресурси, отговаря на най-строгите социални и екологични разпоредби