Преминете към съдържанието

Онлайн покупката на продукти или артикули на уебсайта www.yves-salomon.com (наричан по-нататък „Сайтът“) е предмет на предварително познаване и приемане на тези правила и условия (наричани по-долу T&C).

Член 1. фирмена идентичност

YVES SALOMON - SAS с акционерен капитал от 1 080 000 евро и чието седалище е на 3, cité Paradis – 75010 PARIS, RCS Paris 552 032 328 (наричано по-нататък „YSS“).

Член 2. Цел

Тези T&Cs покриват условията, съгласно които YSS управлява дистанционната продажба на своите Артикули на своя Сайт. Те определят правата и задълженията на страните и се прилагат за всички продажби, извършени на купувачи (наричани по-нататък „Клиенти“), без ограничения или резерви, и имат предимство пред всички други правила и условия за закупуване и други правила и условия на Клиенти, които може да съществуват. Трябва да се отбележи, че що се отнася до поръчките на артикули онлайн, съгласието на Клиента по отношение на тези Общи условия не изисква саморъчен подпис. Тези T&Cs могат да бъдат изменяни по всяко време, като тези изменения са задължителни за страните и се прилагат за всички транзакции от момента, в който бъдат публикувани на сайта. Всеки интернет потребител има достъп до T&Cs от всяка страница на сайта. По този начин интернет потребителят признава, че е запознат с T&Cs. Условията и условията се прилагат без ограничения или резерви за всички артикули, налични за продажба на сайта. Всяка Поръчка на Сайта подлежи на предварителна консултация и приемане без резерви от страна на Клиента на тези Общи условия и приложимите тарифи. Изпълнението на поръчка съгласно процедурата за поръчка, изложена на Сайта, се разбира като безрезервно приемане на тези ОУ. Приемането на тези T&C предполага, че потребителите на интернет имат необходимата правоспособност да използват интернет, или ако това не е така, те имат разрешение от настойник или попечител, ако не са дееспособни, или от техен законен представител, ако са непълнолетни. Интернет потребителят признава доказателствената стойност на системите за автоматична регистрация на издателя на уебсайта и, освен ако не е в състояние да предостави доказателства за противното, той се отказва от правото да ги оспорва в случай на спор.

Тази система, която изисква активен подход от страна на Клиента, е напълно съобразена с изискванията, които съществуват в областта на дистанционните продажби и по-специално на членове L. 111-1, L. 112-1 и L. 221-1. и нататък от Кодекса на потребителите.

Член 3. Предварителна информация на Клиента

Продажбата на Артикули на Сайта е запазена изключително за продажба на дребно и за частни клиенти. Сайтът не може при никакви обстоятелства да се използва от професионални продавачи, работещи индивидуално или в групи, и каквато и да е формата на продажба, използвана за техните артикули (интернет, търговски център, посредник, по-специално физически магазини). В резултат на това Клиентът признава и приема, че Артикулите могат да бъдат закупени само в количества, които отговарят на средните нужди на отделен потребител, и това се отнася както за броя на Артикулите в една поръчка, така и за броя на отделните Поръчки в сравнение до нормалното количество на среден потребител, поръчан за същия продукт. YSS си запазва правото да откаже поръчка, ясно направена от професионален продавач или непотребител.

Всички Клиенти декларират, че са информирани за липсата на надеждност на определени мрежи, особено по отношение на защитения трансфер на данни, липсата на гаранция за непрекъснат достъп до сайта, производителност по отношение на обем и скорост на трансфер на данни и разпространение на вируси. С настоящото YSS съветва всеки Клиент за необходимостта да оборудва своя компютър или своето ръчно или мобилно устройство със защитен софтуер и възможности, които ще предотвратят разпространението на вируси.

Поправката за дефектен или неправилен артикул (замяна или възстановяване на сумата) или упражняването на право на отказ не може да бъде направено директно във физически магазин на YSS или в магазини за продажба на дребно на продукти на YSS. С настоящото клиентите се информират, че трябва да насочват всички оплаквания относно Артикули, закупени онлайн на Сайта, към Сайта. По същия начин артикул, закупен в който и да е магазин на YSS, не може да бъде обработен от нашите услуги на сайта.

Член 4. Създаване на клиентски акаунт

За да поръча артикули на нашия сайт, клиентът трябва първо да създаде клиентски акаунт.

Създаването на клиентски акаунт трябва да се извърши от Клиента, като попълни формуляра с личната си информация. Техният акаунт е строго личен за тях и им позволява да влизат преди извършване на всяка поръчка.

При създаване на клиентски акаунт, Клиентът въвежда цялата информация, позволяваща неговата идентификация, поемайки цялата отговорност и действайки по собствена воля, и предоставя пълна, точна и актуална информация, без да се представя за самоличността на трета страна или скриват или променят възрастта си.

Когато създава акаунт на Клиент, Клиентът трябва да избере своето потребителско име (имейл) и парола. Ако избраното потребителско име вече съществува, системата ще ги покани да изберат друго. Потребителските имена и паролите са лични и поверителни. Клиентът е единствено отговорен за тях. Клиентът се задължава да пази паролата си в тайна и да не я споделя по никакъв повод и по никакъв начин. Ако подозират, че тяхното потребителско име или парола се използват от трета страна, Клиентът трябва незабавно да уведоми YSS, за да промени паролата си и/или да избере да закрие своя клиентски акаунт.

YSS си запазва правото да закрие всеки клиентски акаунт и съответно да откаже всякакви продажби на Клиент в следните случаи:

 • Неплащане на една или няколко предишни поръчки,
 • Неправилно, нечестно или измамно използване на услугата за поръчка, предлагана от сайта,
 • Неспазване на някое от задълженията на Клиента, посочени в T&C,
 • Използване на сайта и/или поръчка за търговски цели.

В този случай YSS ще изпрати имейл до съответния клиент, като използва адреса, предоставен от тях по време на създаването на техния клиентски акаунт, като го информира, че потребителското име и паролата му са деактивирани и акаунтът им е затворен.

Член 5. Поръчка и описание на процеса на закупуване

Преди поръчката си Клиентът се уверява, че се е информирал за техническите спецификации на Артикулите в Сайта.

Артикулите се продават при наличност и достатъчни наличности. Ако артикулите не са налични повече от 1 година след поръчката, клиентът може да анулира поръчката си, без да плаща такси, и сумата ще бъде възстановена. Клиентът може да приеме да разгледа еквивалентен заместващ продукт, който може да приеме в зависимост от платената цена или да откаже.

Клиентът е изцяло отговорен за своя избор на артикулите, които желае да поръча.

Клиентът може да избере артикула(ите), който да поръча, като ги добави в своята кошница за пазаруване.

Клиентът може по всяко време да види обобщение на избраните от него артикули, като кликне върху „Вижте моята пазарска кошница“. Клиентът ще има възможност да извади един или няколко артикула от своята кошница.

 

След като разгледа кошницата си, Клиентът може да избере от опциите „продължете с пазаруването“ или „потвърдете поръчката“, като кликнете върху „продължете с поръчката“.

За да завърши своята поръчка, Клиентът може да избере между „вече клиент“, в който случай трябва да въведе своето потребителско име/парола, за да продължи с поръчката си, или ако няма акаунт, трябва да попълни формуляр за целите на фактурирането и да попълни поръчка, за да създадете впоследствие акаунт. Клиентът трябва да потвърди облеклото си за доставка, като потвърди въведената информация във формуляра или като въведе друг адрес.

Сайтът ще предостави „резюме на поръчката“ и избор на методи на плащане.

След като направи своя избор, Клиентът може да натисне бутона „завърши поръчката“.

След това съобщение ще потвърди поръчката, след като плащането бъде одобрено, с обобщена информация за поръчката, включително информация за клиента, дата и тип плащане.

До клиента ще бъде изпратен и имейл, потвърждаващ поръчката му, който той трябва да запази за архивите си. Ако плащането е извършено по банков път, имейлът ще показва само RIB (информация за идентификация на френска банкова сметка). Клиентът може също да получи достъп до обобщението на поръчката си от своя клиентски акаунт. Фактурата, свързана с поръчката, може да бъде достъпна от Клиента в неговия акаунт.

Клиентът носи отговорност за всякакви грешки или последствия, произтичащи от грешки, свързани с продукти или доставки и разходи за повторно изпращане, които следователно се поемат от него.

Що се отнася до проверките за борба с измамите, YSS си запазва правото да изиска доказателство за самоличност от Клиента, за да потвърди самоличността на лицето, показано на използвания метод на плащане и, когато е необходимо, да изиска от него да извърши плащане на своята поръчка по банков път трансфер, нещо, което клиентът трябва да приеме предварително. Тази процедура за проверка може да накара YSS да поиска от Клиента да предостави доказателство за адрес (сметка за комунални услуги, сметка за интернет, сметка за стационарен телефон и т.н.) от последните 3 месеца. Непредоставянето на тази информация и документите, изисквани като част от тези проверки, ще доведе до изричното право на YSS да анулира поръчката. YSS може също да поиска писмено потвърждение на поръчката в съответствие с процедура, обяснена по имейл.

Всяка поръчка предполага приемане на цената и описанието на артикулите, налични за продажба.

Във всички случаи онлайн комуникацията на номерата на кредитни/дебитни карти и потвърждението на поръчка и нейното плащане представляват доказателство, че поръчката е завършена в съответствие с разпоредбите на закон № 2000-230 от 13 март 2000 г., адаптиращ закона за доказателства за информационните технологии и свързани с електронни подписи, като всички суми, направени от поръчката, стават дължими и дължими.

Това потвърждение представлява подпис и изрично приемане на операциите, извършвани на сайта.

В случай на продължителна неактивност на Сайта, докато Клиентът е влязъл в системата, съдържанието на клиентската кошница преди това може да не бъде запазено. Клиентът ще бъде помолен да започне отново с поръчката си.

Всички необходими етапи на продажба могат да бъдат намерени на уебсайта www.yves-salomon.com в съответствие с разпоредбите на член 1369-1 от Гражданския кодекс.

Съгласно разпоредбите на член 1369-4 от Гражданския кодекс, Клиентът ще има възможност, преди окончателното потвърждаване на своята поръчка, да провери разбивката на своята поръчка и общата цена и да коригира евентуални грешки, преди да я завърши и приеме. След като клиентът завърши своята поръчка, YSS ще потвърди, че е получил поръчката незабавно по имейл.

Продажбата обаче няма да се счита за окончателна, докато клиентът не получи потвърждение за своята поръчка от YSS, в което се уточнява доставката на неговите артикули. Само изпратените артикули ще бъдат дебитирани.

Член 6. Цена на артикулите

Продажната цена на артикулите ще се показва в евро, в GBP или в щатски долари, в зависимост от предпочитанията на клиента, с включено ДДС, без такси за доставка, които се заплащат от клиента и могат да бъдат намерени на уебсайта www.yves-salomon .com са правилни към момента на поръчката и подлежат на промяна в бъдеще. Във всички случаи таксите за доставка ще бъдат показвани на клиента преди всяко плащане. Това обаче не изключва евентуални явни грешки по отношение на цените, показващи се на уебсайта www.yves-salomon.com. В такъв случай YSS ще изпрати на клиента имейл, за да го информира за допуснатата грешка и ще му съобщи правилната цена за продукта. Ако правилната цена е по-висока от неправилната цена, показана на уебсайта www.yves-salomon.com, Клиентът може да избере да анулира поръчката си. Ако не желаят да анулират, поръчката ще бъде предмет на имейл, коригиращ грешката и информиращ Клиента за правилната цена и изискващ тяхното изрично съгласие за плащане на тази цена. Обратно, ако правилната цена е по-ниска от неправилната цена, показана на уебсайта www.yves-salomon.com, поръчката ще остане валидна, но ще бъде променена, за да показва правилната цена. Цените на Артикулите с включено ДДС включват само стандартни такси за доставка и такси за куриер в рамките на Париж и в района на Hauts-de-Seine. Цените на артикулите с включен ДДС не включват такси за експресна доставка, които ще бъдат фактурирани отделно в съответствие с таксите, посочени на сайта. Таксите за доставка са описани в процеса на поръчка преди завършването на поръчката от страна на клиента за тяхна информация и пълно съгласие. Цените ще посочват данъка върху добавената стойност (ДДС), приложим в деня на поръчката, като се има предвид, че всяка промяна в ставките на ДДС автоматично ще се отрази на цената на Артикулите. Продажната цена на артикулите може да бъде променена по всяко време и се прилага за всички поръчки, направени след онлайн актуализации на цените. Артикулите се доставят DDP, т.е. YSS плаща всички транспортни разходи и поема всички рискове до доставката на стоките.

Таксите за конвертиране на чужда валута в евро се поемат от YSS.

Член 7. Плащане

Заплащането на цената на поръчания продукт се заплаща изцяло в деня на поръчката и, когато е приложимо, в деня, в който продуктът е резервиран. Всяко непълно плащане или платежен инцидент може да доведе до анулиране на поръчката или резервацията, като разходите се поемат от Клиента. Заплащането на цената се извършва в евро, в британски лири или в щатски долари, в зависимост от предпочитанията на клиента. Клиентът може да извърши плащане на своята поръчка, като използва някой от методите за плащане, посочени на уебсайта www.yves-salomon.com: кредитна/дебитна карта (cashcard, Mastercard, Visa, American Express), банков превод или PayPal. В случай на плащане по банков път, YSS ще информира Клиента по имейл за банковите данни на YSS, към които трябва да бъде направен преводът. Всички банкови преводи, направени от банката на Клиента, са отговорност на Клиента. Могат да се приемат банкови преводи от чуждестранна сметка към сметка на YSS, при условие че Клиентът поема разходите за всички банкови такси от всяка страна. Неполучаването на плащането от клиента в рамките на седем (7) дни ще доведе до анулиране на поръчката и препродажба на артикулите на сайта. В случай на измамно използване на тяхната кредитна/дебитна карта, Клиентът е поканен, веднага щом разбере, да се свърже с отдела за клиенти на YSS по имейл на имейл адрес: contact@yves-salomon.com.

Артикулите остават изключителна собственост на yss до пълното плащане на цената, както е признато и прието от клиента.

Член 8. Доставка и получаване

Артикулите могат да бъдат доставени само в Европа, САЩ, Дубай и Хонконг, до адреса, посочен от Клиента при поръчката. Клиентът трябва да предостави телефонен номер, на който компанията за доставка може да се свърже с него и да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че може да получи доставката. Клиентът също така може да поиска артикулите да бъдат доставени на физическо лице по негов избор, чието постоянно местожителство е в континентална Франция, например в случай на подарък.

Клиентът може да избира от редица налични опции за доставка, някои от които ще наложат допълнителни разходи.

Таксите за доставка се заплащат от YSS, освен в случаите, когато Клиентът избере един от конкретните методи за доставка, предложени при поръчка, когато разходите за доставка се поемат от него; общата сума на тези такси ще бъде съобщена на клиента преди завършването на поръчката.

Опцията за куриерска доставка е достъпна само в Париж и Hauts-de-Seine.

Артикулите ще бъдат доставени на адреса за доставка, посочен от Клиента в момента на поръчката, най-късно до датата, посочена в момента на поръчката и в зависимост от държавата на доставка.

YSS ще положи всички усилия да достави поръчката в рамките на 7 работни дни след датата на поръчката и се ангажира да гарантира, че доставката ще бъде извършена в рамките на 30 работни дни след пълното плащане на съответната обща цена на поръчката.

Сроковете за доставка са посочени ориентировъчно и могат да бъдат променяни, особено в случаи на непреодолима сила, временна липса на наличност и т.н. ... Клиентът не носи отговорност от YSS за неспазване на тези срокове за доставка. Ако времето за доставка надвишава 30 дни след поръчката, покупката може да бъде анулирана и на Клиента да бъде възстановена цялата сума.

Предполага се, че поръчаните артикули са изпратени и получени в добро състояние. Клиентът трябва да предяви оплаквания към фирмата за доставка в случай на загуба или повреда на поръчката си в момента на доставката или в рамките на максимум 24 часа след последната. Жалбите трябва да бъдат изрични, за да позволят на YSS да предяви правата си срещу компанията за доставка. В противен случай жалбата е нищожна. Всякакви оплаквания трябва да бъдат адресирани в рамките на същия срок до отдела за обслужване на клиенти на www.yves-salomon.com по имейл или препоръчано писмо с доказателство за доставка. Всяка жалба трябва да съдържа данни за контакт на клиента, референции на закупения проект и причините и мотивите за жалбата, придружени със снимки. YSS може да издаде номер на жалба за обработка на иска. Ако продукт бъде върнат без номер на рекламация и без копие от фактурата (което трябва да бъде предоставено), YSS не може да гарантира, че рекламацията ще бъде обработена възможно най-бързо. Продуктът трябва да бъде върнат в оригиналния си вид и опаковка, неносен, с неотстранени оригинални етикети от облеклото, както и с всички аксесоари, които трябва да бъдат непокътнати, без следи от употреба и в перфектно състояние. Тези условия ще определят валидността на рекламацията и ще гарантират целостта на продукта и доказателство за валидността на причината за рекламацията. Неспазването на горепосочената процедура и условия ще направи претенцията на Клиента невалидна. Транспортирането на върнатите Артикули се извършва на риск и за сметка на Клиента.

Жалби по отношение на грешка при доставка, свързана с поръчката, или в случай на доставка на продукт, който е дефектен или в лошо състояние, трябва да бъдат направени в рамките на максимум 48 часа след доставката. Извън този срок Клиентът вече не може да претендира за грешка при доставката или да търси обезщетение за доставен Продукт, който е дефектен или в лошо състояние.

Член 9. Връщания и възстановяване на средства

Ако дадена доставка не отговаря на поръчката на клиента или ако е била повредена при транспортиране, клиентът може да върне въпросния артикул на YSS в съответствие с процедурата по-долу и достъпна на сайта.

Всички артикули, закупени на сайта, могат да подлежат на възстановяване, с изключение на тези, за които е посочено обратното (например персонализирани артикули).

Напомняме, че артикулите, закупени на сайта, не могат да бъдат възстановени в магазина.

Тази процедура за възстановяване на суми изключва всички обмени, така че Клиентът да не е обект на време за изчакване и условия на процедурите за обмен, които могат да му причинят големи неудобства.

Не се допускат обмени. Ако Клиентът желае да замени Продукт, той трябва да го върне за възстановяване на сумата съгласно условията тук и да закупи нов Продукт по свой избор на Сайта.

След като върнатите Артикули бъдат проверени, YSS ще възстанови сумата на Клиента възможно най-скоро и не по-късно от тридесет (30) календарни дни след датата на получаване на пакета за връщане, по банковата сметка или платежната сметка, използвана от Клиента за плащане за артикулите.

Заявката за възстановяване на сумата от страна на Клиента трябва да бъде направена в рамките на 14 дни след датата на получаване на поръчаните артикули, както се доказва от пощенското клеймо. Когато 14-дневният срок изтича в събота, неделя, държавен празник или неработен ден, той се удължава до следващия работен ден.

Клиентът трябва да върне Продукта на YSS в първоначалното му състояние (опаковка, запазени етикети, копие от фактура, Продуктът не е използван и без промени).

YSS ще възстанови изцяло сумата на Клиента за върнатите артикули, при условие че не са били носени, използвани или повредени и че са придружени от тяхната фактура и че дрехите имат оригиналните си етикети.

YSS си запазва правото да откаже връщането на артикули, които не отговарят на гореспоменатите условия.

За да върне вече получени артикули, клиентът може, по свое желание:

  • Или: да се възползват от услугата за събиране на артикули на избрано от тях място. В този случай Клиентът трябва да се свърже с Отдела за обслужване на клиенти на + 33 (0)1 76 31 11 66, в рамките на четиринадесет (14) дни, за да договорите час и дата за получаване на артикула(ите) от YSS. Възстановяването на всички суми, платени за върнат артикул(и), се извършва в рамките на четиринадесет (14) дни след датата, на която клиентът е уведомил YSS или намерението си да върне артикула.
  • Или: изпратете артикулите по пощата, използвайки една от нашите компании за доставка. В този случай Клиентът трябва в рамките на 14 дни след датата на получаване на поръчаните артикули да изпрати съответния артикул, като използва етикета за връщане, предоставен за прикачване към колета със следния адрес: ИЗТОЧНИК VIVE – Клиент на услугата YS - 8-10 , rue Gustave Eiffel - Cellule n° 13 - 92110 CLICHY - ФРАНЦИЯ. Разходите за директно връщане на артикула се поемат от YSS. Клиентът трябва да запази доказателството за връщането. Възстановяването на сумата ще бъде извършено в рамките на четиринадесет (14) дни след получаване от YSS на артикулите, върнати в перфектно състояние.

Моля, обърнете внимание: YSS не поема отговорност в случай на продукти, върнати чрез метод, различен от тяхната служба за доставка, и не може да възстанови сумата, ако върнатият продукт не е в идентично състояние с доставения.

Член 10. Клауза за запазване на собствеността

YSS запазва собствеността върху продадените артикули до пълното и ефективно плащане на дължимата главница и непредвидените разходи. До пълното плащане Клиентът няма право да предоставя залог или гаранция върху продукти със запазено право на собственост или да ги използва като гаранция и трябва да третира Артикула от YSS на индивидуална основа.

Тези условия не засягат прехвърлянето на Клиента, при доставката на Продукта съгласно настоящите ОУ, на всички рискове от загуба и повреда на стоките, предмет на запазване на правото на собственост, както и неговата отговорност за всякакви причинени вреди. Следователно Клиентът трябва да сключи застраховка за покриване на рисковете, свързани с Продукта, от момента на получаването на последния.

Член 11. Право на отказ

 

Клиентът има срок от 14 дни да върне Продукта(ите) след получаване на доставката му, без да е необходимо да обосновава решението си.

За да упражни това право, Клиентът трябва да попълни формуляра за отказ, който може да бъде поискан от нашето Обслужване на клиенти: contact@yves-salomon.com или
уведомява писмено решението си да се оттегли чрез декларация без недвусмисленост. Уведомлението за оттегляне трябва да бъде адресирано до компанията Yves Salomon SAS, чиито координати са посочени в първия член на Общите условия за продажба и трябва да включва следната информация:

На вниманието на Yves Salomon SAS - (адрес) – поща:

С настоящото ви уведомявам за решението си да се оттегля от продажбата на продукта по-долу:
Поръчан на (ДД/ММ/ГГ) и получен на (ДД/ММ/ГГ) *
Фамилия* и собствено име*:
Имейл адрес на подателя:
Телефонен номер на изпращача:
Адрес на плащане* :
Адрес за доставка* :
Причина за оттегляне:
Подпис* :
Дата* :

* задължителна информация

Клиентът трябва да върне продукта(ите) на Yves Salomon SAS незабавно и най-късно в рамките на 14 дни след съобщението за решението си да се оттегли, освен ако Yves Salomon SAS не предложи сам да вземе стоките.

Продуктът(ите), предмет на това оттегляне, трябва да бъде върнат на следния адрес:

Източник vive - обслужване на клиенти ys
8-10, улица Гюстав Айфел
клетка №13
92110 Клиши
(Франция)

с оригиналната им опаковка.

В съответствие с член L 221-23 от Френския потребителски кодекс разходите за връщане ще бъдат за сметка на Клиента.

Продуктът(ите) трябва да бъдат върнати в ново и неповредено състояние, в противен случай няма да бъдат приети за връщане или възстановяване на сумата.

Когато правото на отказ е упражнено навреме, Yves Salomon SAS се задължава да възстанови на Клиента всички платени суми, включително разходите за доставка, най-късно в рамките на 14 дни от датата, на която Yves Salomon SAS е бил информиран за решението на Клиента да се оттегли.

Yves Salomon SAS не е длъжен да възстанови допълнителни разходи, ако Клиентът е избрал по-скъп метод на доставка от стандартния метод за доставка, предлаган от Yves Salomon SAS.

Yves Salomon SAS ще извърши това възстановяване, като използва същия метод на плащане като този, използван от Клиента за първоначалната транзакция, освен ако Клиентът изрично не се съгласи да използва друг метод на плащане.

Правото на отказ се изключва в съответствие с член L221-28 от Кодекса на потребителите за договори за доставка на стоки, изработени по спецификации на клиента или ясно персонализирани, или договори за доставка на стоки, които има вероятност да се влошат или да изтекат бързо.

Член 12. Гаранции

Артикулите са гарантирани срещу всички скрити дефекти, липса на съответствие и критични дефекти съгласно условията, предвидени в членове 1641 до 1648 от Гражданския кодекс и L 217-3 и по-нататък от Кодекса на потребителите, с изключение на всички други гаранции:

Законова гаранция за съответствие:

Yves Salomon SAS ще достави продукт в съответствие с поръчката и без дефекти в съответствието, съществуващи към момента на доставката, т.е. продуктът трябва да е годен за търсената от потребителя цел и продуктът да отговаря на описанието, вида, количеството и качество, по-специално по отношение на функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост или всяка друга характеристика, предвидена в договора.

Yves Salomon SAS също носи отговорност за всяка липса на съответствие, произтичаща от опаковката, инструкциите за сглобяване или монтажа, когато последният е възложен на негова отговорност по силата на договора или е извършен на негова отговорност, или когато неправилният монтаж, извършен от потребителят, както е предвидено в договора, се дължи на недостатъци или грешки в инструкциите за инсталиране, предоставени от Yves Salomon SAS.

Тази гаранция за съответствие ще влезе в сила само ако Клиентът я поиска в рамките на период от две години от доставката на Продукта(ите). Дефекти на съответствие, които се появяват в рамките на двадесет и четири (24) месеца от доставката, се предполага, че са съществували към момента на доставката, освен ако не се докаже противното.

Клиентът ще има избор между ремонт и замяна на несъответстващия продукт(и), освен ако един от тези избори е невъзможен или включва явно непропорционални разходи за Yves Salomon SAS, в който случай Yves Salomon SAS може да избере другото решение.

Освен това, в случай на сериозна липса на съответствие, Клиентът може да получи пълно възстановяване на платената цена и да върне Продукта(ите) или да задържи Продукта(ите) и да получи частично възстановяване на цената.
Ремонтът, замяната или възстановяването на артикула(ите) ще бъде безплатно за Клиента и не предотвратява евентуалното разпределяне на щети, ако има такива.

Правна гаранция за скрити дефекти (членове 1641 до 1648 от Гражданския кодекс)

Yves Salomon SAS ще достави Продукт(и) без скрити дефекти, които го правят негоден за целта или които до такава степен възпрепятстват тази употреба, че Клиентът не би го закупил, или на по-ниска цена, ако дефектът беше известен.

Тази гаранция се прилага само ако Клиентът я поиска в рамките на две (2) години от откриването на дефекта и при всички случаи в рамките на пет (5) години от датата на закупуване.

В случай на скрити дефекти, Клиентът има възможност да върне Продукта(ите) и да получи пълно възстановяване на сумата или да задържи Продукта(ите) и да получи частично възстановяване.

Правната гаранция за съответствие се прилага независимо от всяка търговска гаранция.

Гаранция за автентичност

YSS гарантира автентичността на всички артикули, закупени на неговия сайт.

Член 13. Отговорност

YSS си запазва правото да променя всяка информация, съдържаща се на сайта, по всяко време и без предупреждение.

YSS се ангажира да описва артикулите за продажба на сайта възможно най-точно и да гарантира, че информацията, налична на сайта, се актуализира възможно най-ефективно.

Клиентът признава и приема, че цената на Артикулите е вероятно да варира между Сайта и в магазина и че в никакъв случай тази разлика в цената няма да бъде основание за пълно или частично възстановяване на Артикули, закупени или на Сайта, или в- магазин.

При никакви обстоятелства YSS не може да носи отговорност в случаите, когато неизпълнението на задълженията му се дължи или на непредвидени или неизбежни действия на трета страна за контакта, или на случай на непреодолима сила, както е определено от френското законодателство, или на действия на потребителя (член L. 121-20-3 от Кодекса на потребителите).

Освен това YSS не може да носи отговорност за щети, причинени от конкретна мрежа по време на онлайн покупка, като загуба на лични данни, пробиви, вируси, прекъсване на услугата или други случайни проблеми.

YSS носи отговорност само за всякакви преки и предвидими щети по време на използване на сайта или при сключване на договора за продажба с Клиента, с изключение на всякакви непреки щети.

Член 14. Непреодолима сила

Приложимостта на тези T&Cs ще бъде преустановена за срока на всеки случай на непреодолима сила и времето за обработка и доставка ще бъде надлежно удължено. Когато е възможно, YSS ще се стреми да спре случая на непреодолима сила или да намери решение, което му позволява да спази договорните си задължения въпреки случая на непреодолима сила, без никаква отговорност от своя страна в това отношение.

Ако случаят на непреодолима сила продължи повече от 30 дни, YSS може да анулира поръчката без плащане на щети и лихви или каквато и да е компенсация.

Член 15. Интелектуална собственост

YSS е единственият собственик на всички права върху интелектуалната собственост:

   • за артикули, налични на сайта,
   • за марките и имената, свързани с тези артикули,
   • за самия сайт и всеки друг компонент на сайта,
   • за бази данни, тяхната структура и съдържание, съставени и управлявани от YSS за целите на редактирането на сайта,
   • за всички елементи на дизайна на сайта, независимо дали са графични или технически,
   • за имена, акроними, лога, цветове, произведения на изкуството или други символи, които могат да бъдат използвани, съставени или реализирани от YSS,
   • и в общи условия за всички писмени елементи и снимки, включени в сайта www.yves-salomon.com.

Използването на всякакви търговски марки, изображения, дизайни и модели или всякакви други елементи, за които YSS притежава правата за интелектуална собственост, е забранено.

Правата на интелектуална собственост върху документите, съдържащи се на Сайта и за всеки от елементите, създадени за Сайта, са изключителна собственост на YSS, който не издава лиценз или право, освен това за консултиране на Сайта. Възпроизвеждането на всяка страница или съдържание на сайта е предмет на предварително писмено съгласие от YSS.

Клиентът няма право да копира, модифицира, създава производна работа на, декомпилира или извършва обратен инженеринг или се опитва да получи изходния код по какъвто и да е друг начин (освен в случаите, предвидени от закона), продава, приписва, подизпълнител или прехвърля по какъвто и да е начин каквито и да било права прикрепен към софтуера.

Освен това, модификация на софтуера или използване на модифицирани версии на софтуер и особено (но не само) с оглед получаване на неоторизиран достъп до услугата и достъп до сайта по друг начин, различен от интерфейса, предоставен от YSS за тази цел , е забранено.

Всеки клиент с личен уебсайт, който желае, за лична употреба, да постави връзка на своя сайт, която пренасочва към сайта на YSS, трябва да поиска предварително писмено разрешение от YSS.

При всички обстоятелства всяка неоторизирана връзка трябва да бъде премахната при поискване от YSS.

Член 16. Специални оферти и бюлетини

YSS ще изпрати на клиентите си специални оферти по пощата, имейл, текстово съобщение, телефон и през всички уеб пространства, контролирани от YSS или някое от неговите дъщерни дружества в социалните медии, подлежащи на предварително приемане.

Клиентът може по всяко време да се откаже от тези маркетингови съобщения, като кликне върху връзката „отписване“, която се появява във всички имейли.

Член 17. Бисквитки

YSS си запазва правото да събира данни за Клиента, по-специално чрез използването на бисквитки.

Бисквитките не позволяват идентифициране на Клиента.

Те са файлове, които проследяват дейността на Клиента на уебсайта.

Най-общо казано, те записват информация, свързана с компютърното сърфиране в сайта на YSS (посетени страници, дата и час на посещение и т.н.), информация, която може да бъде прочетена по време на вашите следващи посещения (системата за разпознаване на клиенти на YSS на сайта) и предават данни към YSS. Тази информация се съхранява на компютъра на Клиента до една седмица.

Напомняме, че Клиентът може да откаже да приеме използването на „бисквитки“, като конфигурира своя браузър, както следва:

Всяка конфигурация, извършена от Клиента, може да промени сърфирането в интернет, а условията за достъп до определени услуги на сайта изискват използването на бисквитки.

Сайтът използва ИТ приложения от трети страни, които позволяват на Клиента да споделя съдържанието на сайта с други лица или да споделя мнението си с други относно съдържанието на сайта. (Социални мрежи като Facebook, Google, Twitter и др.).

Когато Клиент разглежда страница на Сайта, съдържаща бутон „Споделяне“ или „Харесва ми“, неговият браузър установява директна връзка със сървърите в съответната социална мрежа.

Ако са свързани със социалната мрежа по време на сърфиране, бутоните на приложението им позволяват да свържат разглежданите страници с техния акаунт.

Ако използват плъгини, например като кликнат върху бутона „Харесвам“ или като оставят коментар, съответната информация ще бъде изпратена до съответната социална мрежа и публикувана в техния акаунт.

Ако Клиентът не желае социалните мрежи да свързват информацията, събрана чрез Сайта, с неговия акаунт, той трябва да излезе от въпросната социална мрежа, преди да посети Сайта.

YSS в никакъв случай не носи отговорност за съдържанието или работата на която и да е социална мрежа, включително съдържание, което може да бъде свързано със сайта.

Член 18. Защита на личните данни

YSS ще предприеме всички възможни стъпки за защита на поверителността и сигурността на личните данни, споделени на неговия сайт. За тази цел уебсайтът използва защитен метод на плащане тип SSL (Secure Socket Layer).

YSS събира лична информация от своите клиенти в съответствие с разпоредбите на закон № 78-17 от 6 януари 1978 г., озаглавен «Informatique et liberté́» („Защита на данните и свободи“).

Обработката на лични данни събира информация за Клиентите, когато се регистрират на Сайта или създават клиентски акаунт онлайн или в магазина.

Това събиране на данни е предмет на декларация до Националната комисия за информация и свободи (CNIL - Национална комисия за защита на данните и свободи).

Хартата за личните данни, прилагана от YSS, е достъпна на Сайта.

Член 19. Пребиваване

За местоживеене на страните се приема адресът, който се появява във формуляра за поръчка на Клиента и адресът на Сайта за YSS.

Член 20. Приложимо право и юрисдикция

За отношенията между YSS и Клиента се прилага само френското законодателство.

В случай на спор между фирма Yves Salomon SAS и клиент-потребител по повод изпълнението или тълкуването на настоящите Общи условия, клиентът има възможност, преди съдебни действия, да потърси мирно решение и да се обърне към медиатон център:

Център за медиация и арбитраж в Париж

39 Avenue Franklin d. Рузвелт, 75008 Париж

Имейл: consommation@cmap.fr


Искането може да бъде разгледано от медиатора само ако Клиентът първо се е опитал да разреши спора с отдела за обслужване на клиенти на компанията Yves Salomon SAS, чиито данни за контакт са достъпни на уебсайта на компанията.

Искането за посредничество съдържа името и фамилията на Клиента, неговия имейл адрес, телефонния му номер, данните за контакт с Yves Salomon SAS, кратко изложение на фактите и доказателство за предходен контакт с Yves Salomon SAS.

Европейската комисия също така предоставя на потребителите платформа за онлайн разрешаване на спорове в контекста на договор между потребител и професионалист в Европейския съюз. Платформата е достъпна на следния адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Прибягването до медиация не е предпоставка за правни действия. Следователно Клиентът е свободен да приеме или откаже прибягването до медиация, както и да приеме или откаже предложеното от медиатора споразумение.
В случай на неуспех на процедурата по медиация, всеки спор, свързан с изпълнението или тълкуването на тези Общи условия за продажба, ще бъде отнесен пред съда, компетентен по закон съгласно правилата на френската процедура.

Член 21. Нищожност

Ако някоя от разпоредбите на този договор се окаже невалидна по отношение на действаща правна норма или правно решение, което е станало окончателно и изпълнимо, следователно тя ще се счита за неписана, без обаче да анулира тези T&C или да променя валидността на другите разпоредби. .

Член 22. Неотказ

Фактът, че която и да е от страните е избрала да не се позовава на една или няколко от клаузите, съдържащи се в настоящите ОУ, било то временно или за постоянно, не отнема правото им да се позовава на някое от останалите ОУ.